Rendszeresen keresnek meg ügyfelek azzal a problémával, hogy „egyszer csak” azt tapasztalták, hogy a végrehajtó pénzt vont le a bankszámlájukról vagy épp megjelent a lakásuknál, hogy megkísérelje az ingóságaik lefoglalását.

Sajnos ezekben az esetekben az előzmény iratok tanulmányozását követően kivétel nélkül azt tapasztalom, hogy a végrehajtást már megelőzte egy fizetési meghagyásos vagy polgári peres eljárás, melyben a releváns iratokat az ügyfelek nem vették át, ezért gondoltam, hogy tollat ragadok és felhívom a figyelmet a hivatalos iratok átvételének fontosságára.

Az emberek között terjed egy olyan városi legenda, hogy, ha nem veszik át az iratokat, akkor ezzel a magatartásukkal megtorpedózhatják a küldő fél – legyen az önkormányzat, közjegyző vagy bíróság – eljárását.

Sajnos ez nagyon nagy tévhit, ne tegye!

A magyar jogban ugyanis van egy olyan intézmény, amit úgy hívnak, hogy kézbesítési vélelem, pontosabban 2018. január 1-jétől kézbesítési fikció, ami azonban a funkcióján mit sem változtat.

A kézbesítési fikció azt jelenti, hogy, ha a hivatalos irat a feladó részére „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, akkor azt a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon úgy tekintik, mintha a címzett átvette volna.

Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy, ha feladnak az Ön részére egy fizetési meghagyást vagy egy bírósági ítéletet és azt nem veszi át, akkor a postai kézbesítő második értesítését követő 5. munkanapon a feladó úgy tekinti, hogy Ön átvette ezt az iratot, amelynek a jogkövetkezménye az, hogy a 6. naptól kezdődően megkezdődik a jogorvoslati lehetőségekre (pl. ellentmondás, fellebbezés stb.) nyitva álló időtartam, ami, ha eredménytelenül telik el – azaz nem él ellentmondással vagy nem fellebbez, márpedig miért is tenné, hiszen az alapul szolgáló iratot nem vette át – akkor a küldemény a 15. napon jogerőssé válik és bizony végrehajtható lesz.

A struccpolitika tehát jelen esetben nem jó politika, mert ez azzal jár, hogy egyszer valóban csak azt észleli, hogy a bankszámláján nincs pénz, ekkorra viszont már annyi idő telik el általában, hogy semmilyen jogorvoslati lehetőség nem áll rendelkezésre, azaz magyarul mondva már nem tehetünk semmit.

Ezért nagyon fontos, hogy, ha bármilyen hivatalos küldeményt kap – legyen annak feladója egy önkormányzat, közigazgatási szerv, a MOKK (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) vagy bíróság – feltétlenül vegye át, mert az eljárásnak ebben a szakaszában még számos lehetőség van, hogy megfelelő lépéseket tegyünk a későbbi hátrányos jogkövetkezmények elkerülése érdekében.

Ezért legyen résen és figyelje a postaládáját, vegye át a hivatalos küldeményeket és, ha úgy látja, hogy azzal egyedül nem boldogul, mielőbb forduljon ügyvédhez, mert a határidő bizony telik, de ekkor még tudunk segíteni.

Szerző: dr. Komáromi Andrea LL. M., ügyvéd