Díjszabás

Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya. Figyelemmel azonban arra, hogy nem létezik két teljesen egyforma ügy, ezért a megbízási díjat minden esetben egyedileg határozzuk meg, melyről ügyfeleinket előzetesen, a megbízási szerződés megkötése előtt tájékoztatjuk.

Az ügyvédi megbízási díj meghatározása során polgári jogi területen általában az ügy tárgyának értékét, büntetőjogi területen az ügy tárgyi súlyát, valamint a megbízás bonyolultságát, időtartamát és a ráfordítandó munkaórák mennyiségét vesszük alapul.

A díjazás történhet óradíjban (állandó megbízás esetén havi díjban), fix összegben és sikerdíjban azzal, hogy a megbízási díj nem foglalja magában a megbízás teljesítésével kapcsolatos költségeket és készkiadásokat (pl. eljárási illeték, postaköltség, egyéb eljárási díjak stb.), melyekről szintén előzetesen tájékoztatást adunk.