Szakterületek

Büntetőjog:

Sokan azt gondolják, hogy büntetőügyekben csak ún. karrier bűnözők lehetnek érintettek, sajnos azonban a valóság az, hogy büntetőügy szereplőjévé – akár terheltként, akár sértettként – bárki válhat. Gondoljanak csak a közlekedési balesetekre vagy akár egyes foglalkozás körében megvalósuló bűncselekményekre, elég egy rosszul megépített állvány az építkezésen. Mindezen helyzetekre irodánk teljes körű jogvédelmet vállal, így terhelti védelmet a büntetőeljárás bármely szakaszában, sértetti, magánvádas és pótmagánvádas jogi képviseletet, valamint tanúk jogi segítését, ideértve a fogvatartással kapcsolatos kártalanítási ügyeket is.

Családi jog:

A családjogi ügyek képezik az iroda egyik fő profilját, ami nem véletlen, ugyanis talán a leggyakrabban előforduló ügycsoportok egyike, hiszen mind a szűkebb, mind a tágabb rokonság körében akadhatnak jogvitás ügyek. Ügyvédi irodánk széleskörű közreműködést vállal családjogi és öröklési jogi tárgyú okiratok (vagyonjogi szerződések, végrendeletek, öröklési szerződések) elkészítésében, hagyatéki eljárások során, házassági és házassági vagyonjogi perekben, származási (apasági, anyasági) és gondnoksági perekben, valamint a gyermekek érdekeit érintő ügyekben (szülői felügyeleti jog rendezése, kapcsolattartás, gyermektartásdíj) akár gyámhivatal, akár bíróság előtt.

Ingatlanjog:

Az ingatlanjogi ügyek igen sokszínűek lehetnek, hiszen ezek nem csak jogvitás bírósági ügyek esetén fordulhatnak elő, hanem tipikusan ilyenek a mindennapi életben szokásos ügyletek megkötése, mint az ingatlan adásvételi szerződés vagy bérleti szerződés. Ezzel kapcsolatban irodánk vállalja bármely, az ingatlan tulajdonjogát, birtoklását, használatát vagy hasznosítását érintő szerződések elkészítését (adásvétel, csere, ajándékozás, ráépítés, bérlet, tartás, életjáradék, öröklés, elővásárlás, vételi opció, telekrendezés), valamint ingatlanokkal kapcsolatos peres ügyek vitelét (pl. tulajdonjog megállapítása, közös tulajdon megszüntetése stb.).

Társasházi jog:

Az ingatlanjog egyik speciális ágát képviselik a társasházakkal kapcsolatos ügyek, amelyek  irodánk profiljának szintén nagy szeletét képezik, mint a társasházi, lakásszövetkezeti alapító okiratok, alapszabályok, szervezeti-működési szabályzatok készítése, módosítása, közös költség tartozásból eredő követelések érvényesítése, közgyűlési határozat érvénytelensége iránti perek stb.

Polgári jog:

Polgári jogterületen elsődlegesen szerződések teljesítésével (követeléskezelés), érvényességével, érvénytelenségével kapcsolatos, kártérítési és személyiségi jogi perekben tudunk segítséget nyújtani ügyfeleinknek egészen a peren kívüli egyeztetésektől kezdve a peres eljáráson át a végrehajtási eljárásig bezárólag.

Társasági jog:

Társasági jogterületen gazdásági társaságok (betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság), valamint társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok) alapításában, módosításában, átalakításában, törvényességi felügyeleti eljárásában, valamint végelszámolásában és felszámolásában tudunk hatékony segítséget nyújtani.