Szolgáltatások

Jogi tanácsadás

Jogi tanácsadás esetén ügyfeleink az ügyvédi iroda szakterületébe tartozó kérdésekben kérhetnek konzultációs időpontot. Jogi tanácsadást kizárólag személyesen biztosítunk, melynek oka, hogy élőszóban bármely olyan körülményre alkalmunk van rákérdezni, ami az ügy megítélése szempontjából fontos, ráadásul arra is lehetőség van, hogy a már rendelkezésre álló okiratokat áttekintsük, ami elengedhetetlen az adekvát állásfoglalás kialakításához, ezért sem telefonon, sem on-line jogi tanácsadást nem biztosítunk.

Okiratszerkesztés

Okiratszerkesztés esetén vállaljuk az ügyvédi iroda szakterületébe tartozó egyoldalú (meghatalmazás, végrendelet, egyéb nyilatkozatok) és két- vagy többoldalú okiratok (megállapodások, szerződések) készítését és ellenjegyzését.

Jogi képviselet

Jogi képviseletet az ügyvédi iroda szakterületébe tartozó peren kívüli, közjegyzői és más hatósági nem peres eljárásokban, valamint polgári peres eljárásokban vállalunk, valamint büntetőügyekben sértettek, magánvádlók, pótmagánvádlók és tanúk jogi segítését is.

Bűnügyi védelem ellátása

Védői feladatokat a büntetőeljárás bármely szakaszában vállalunk terheltek részére, így a nyomozó hatóság, ügyészség és bíróságok előtt is.

Elektronikus eljárások

Ügyvédi irodánk rendelkezik valamennyi olyan irodatechnikai és informatikai eszközzel, amellyel ügyfeleinket bármely elektronikus eljárásban (cégeljárásban, fizetési meghagyásos eljárásban, polgári peres és büntetőeljárásban) képviselni tudjuk. Az iroda rendelkezik TAKARNET szolgáltatással, így ingatlanügyekben a naprakész ingatlan-nyilvántartás adatai alapján tudjuk okiratainkat előkészíteni.

Fordítás

Az ügyvédi iroda szakterületébe tartozó ügycsoportokban vállaljuk okiratok két nyelven, elsődlegesen spanyol-magyar, másodlagosan angol-magyar nyelven történő elkészítését is.